Politics

Өнөөдөр ажиллах шинжилгээний цэгүүд


Өнөөдөр /2021.12.05/ Улаанбаатарт ажиллах шинжилгээний цэгүүдийн байршил, цагийн хуваарийн талаарх мэдээллийг хүргэж байна.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.