Politics

Түр орон байрны хүртээмжийг нэмэгдүүлэхээр ажиллаж байна DNN.mn


Нийслэлийн Засаг даргын 2022 оны “Ажлын хэсэг байгуулах” А/499 дүгээр захирамжийн хүрээнд нийслэлийн Засаг даргын Барилга, орон сууц, үйлдвэр, технологийн паркийн асуудал хариуцсан орлогч Б.Сүхбаатараар ахлуулсан ажлын хэсэг 2022 оны тавдугаар сарын 11-ний өдөр хуралдав.

Хурлаар болзошгүй гамшгийн үед Түр орон байрны хүртээмжийг нэмэгдүүлэх ажлын хүрээнд Хот байгуулалт хөгжлийн газраас 631 барилга байгууламжийн судалгааг гарган барилгын хийц, бүтээц, зэрэглэл, ашиглалтад орсон он, багтаамжаар ангилан түр орон байраар ашиглах боломжтой барилга байгууламжийг томилгоожуулахаар ажиллаж байна гэж НОБГ-аас мэдээллээ.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.