Politics

Оюутан цэргийн бүртгэл бүртгүүлэх заавар || Dnn.mn


Оюутан цэргийн бүртгэл өнөөдрөөс эхэллээ. Бүртгэлийг цахимаар буюу “e-Mongolia” системээр гуравдугаар сарын 1-10-ны өдөр явуулна. Бүртгүүлэх оюутнууд:

  • 18 насанд хүрсэн нэгдүгээр курсийн суралцагч байх,
  • Кредит үнэлгээ нь 2.8-аас дээш,
  • Сургуульдаа өргөдөл гаргахгүйгээр E-Mongolia сайтад хандаж өөрсдөө бүртгүүлэх юм байна.

Цар тахалтай холбоотойгоор тус хөтөлбөр хоёр жил завсардсан. Үүнтэй холбоотойгоор 2 болон 3 дугаар курст суралцаж буй хүүхдүүд энэ жил хамрагдах боломжгүй юм байна. Оюутан цэрэг сургалтад хамрагдсан хүүхэд дайчилгааны нэгдүгээр зэргийн бэлтгэл үүрэгтнээр бүртгэгддэг аж.

Бүртгүүлэх зааврыг бичлэгээс үзэх боломжтой.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.