Politics

Онцгой байдлын алба нисдэг тэрэгтэй боллоо


Онцгой байдлын албанд түүхэн үйл явдал тохиожээ.

Гамшгийн голомтод Аврал ирсэн нэрвэгдэгч нарт хугацаа алдалгүй тусламж үзүүлэх Эрэн хайх, аврах ажиллагаанд зориулагдсан нисдэг тэрэгтэй болжээ.

Гамшигтай тэмцэх чадавхыг бэхжүүлэх, гамшгаас хамгаалах, эрэн хайх, аврах, хор уршгийг арилгах, хойшлуулшгүй сэргээн босгох ажиллагааг олон улсын хөгжлийн чиг хандлагад нийцүүлэх, орчин үеийн мэргэжлийн байгууллага болгон хөгжүүлэх зорилтын хүрээнд ажиллаж байгаа Шадар сайд түүний ажлын алба, ОБА-ны удирдлага, бие бүрэлдэхүүн болон мэргэжилтнүүдэд талархал илэрхийлье.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.