Politics

Малчдад даатгаад орхидог байсан малын вакцинжуулалтыг МЭЕГ, МХЕГ-ын мэргэжилтнүүд хамтран хяналт тавина


Малын эрүүл байдал монгол хүний эрүүл мэндтэй шууд холбоотой. Тиймээс одоо байгаа вакцинаар 3-р сарын 5-25 гэхэд 5 сая үхэр сүргийг вакцинжуулах, шаардлагатай нэмэлт вакциныг татан авч үргэлжлүүлэн вакцинжуулалтын ажлыг зохион байгуулахыг МЭЕГ, МХЕГ-уудад үүрэг болголоо.

Өмнө нь МЭЕГ-аас малд хийх вакциныг хөдөө орон нутагт хуваарилаад, малчдад даатгаад орхидог байсан бол энэ удаа мэргэжлийн хяналт, мал эмнэлгийн газрын мэргэжилтнүүд хамтарч, өөрсдөө хяналт тавьж, гардан зохион байнуулж ажиллана.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.