Politics

Зэсийн баяжмалаас төсөвт төвлөрүүлсэн орлого 158.7 тэрбум төгрөгөөр өсчээ || DNN.mn


2022 оны нэгдүгээр сарын байдлаар уул уурхайн салбараас улсын төсөвт 299.1 тэрбум төгрөгийг татвар, хураамж хэлбэрээр төвлөрүүлсэн байна. Ашигт малтмалын төрлөөр нь ангилан харвал:

 • Зэс 238.7 тэрбум төгрөг,
 • Алт 16.0 тэрбум төгрөг,
 • Нүүрс 15.8 тэрбум төгрөг,
 • Цайр 14.1 тэрбум төгрөг,
 • Хайлуур жонш 7.2 тэрбум төгрөг,
 • Төмөр 3.1 тэрбум төгрөг,
 • Бусад ашигт малтмал 4.1 тэрбум төгрөг.

Уул уурхай, олборлох салбараас улсын төсөвт төвлөрүүлсэн орлого өнгөрсөн оны мөн үеэс 158.7 тэрбум төгрөг буюу 2.1 хувиар өссөн байна. Дараах ашигт малтмалын улсын төсөвт төвлөрүүлсэн орлого өмнөх оны мөн үеэс өссөн үзүүлэлттэй гарсан байна. Үүнд:

 • Зэс 180.9 (4.1 дахин) тэрбум төгрөг,
 • Цайр 9.4 (3.0 дахин) тэрбум төгрөг,
 • Алт 8.9 (2.3 дахин) тэрбум төгрөг,
 • Бусад 2.8 (3.1 дахин) тэрбум төгрөг.

Харин дараах ашигт малтмалын улсын төсөвт төвлөрүүлсэн орлого өмнөх оны мөн үеэс буурсан үзүүлэлттэй гарсан байна. Үүнд:

 • Нүүрс 33.1 (67.7 хувь) тэрбум төгрөг,
 • Төмөр 9.6 (75.6 хувь) тэрбум төгрөг,
 • Хайлуур жонш 0.6 (8.2 хувь) тэрбум төгрөг.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.