Politics

Дархан-Уул аймгийн дөрөв, Сэлэнгэ аймгийн 17 сумын хэмжээнд малын үзлэг хийж байна DNN.mn


Монгол улсын засгийн газраас 2017 онд малын генетик нөөцийн тухай хуулийг баталсан. Тус хуулийн хэрэгжилтийг хангах Хүнс Хөдөө Аж Ахуй Хөнгөн Үйлдвэрийн (ХХААХҮ) сайдын тушаалын дагуу эрчимжсэн мал аж ахуй, газар тариалангийн бүс нутаг Дархан-Уул аймгийн дөрвөн сум, Сэлэнгэ аймгийн 17 сумын хэмжээнд үржүүлж байгаа мал сүрэгт үзлэг хийж байна.

Түүнчлэн ангилал явуулах, үйлдвэрлэг байдлыг тодорхойлох, ашиг шимийн түвшнийг тогтоох, цөм сүрэг бүрдүүлэх, стандартын шаардлага хангасан үржлийн малыг ээмэгжүүлж бүртгэлжүүлэх, улсын мал үржлэгийн бүртгэлийн системд бүртгэж баталгаажуулах ажлыг хийжээ.

Сэлэнгэ аймагт мэргэжлийн мал үржүүлэх технологийн дөрвөн аж ахуй нэгж шалгаран ажиллаж байгаа бол Дархан-Уул аймагт гурван аж ахуй нэгж шалгаран үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа юм. Сүүлийн жилүүдэд малчид малынхаа чанарт бус тоонд анхаарах болсон. Энэ нь бэлчээрийн даац хэтрэх, малын цус ойртох эрсдэлүүд үндэс суурь нь болоод байгаа. Тиймээс энэ бүхнээс урьдчилан сэргийлэх үүднээс Малын удмын сангийн үндэсний төвөөс Сэлэнгэ, Дархан-Уул аймагт малын үзлэг ангиллын ажлыг зохион байгуулж байна.

зураг

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.